Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije