Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

 

 

 

 

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

 

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju. Odluku o osnivanju donijela je Županijska skupština Međimurske županije na sjednici 06.03.2008.godine, a rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj TT-08/778-2 11.travnja 2008.godine izvršen je upis u registar ustanova. Zavod kao javna ustanova započeo je radom 01.05.2008.godine.

Do tog razdoblja, Zakon o prostornom uređenju ( NN 30/94 ) dao je jedinicama lokalne uprave i samouprave pravo i obavezu da odlučuju o svom prostoru. U okviru tih obaveza određeno je osnivanje zavoda za prostorno uređenje kao stručnog tijela županije za obavljanje poslova prostornog planiranja i praćenja stanja u prostoru na području županije. Odlukom Županijske Skupštine 07.07.1994. godine osnovan je zavod pod nazivom Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, a od 2006. do 2008. godine djeluje pod nazivom Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

 

 

 

 

 

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito :

-       izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,

-       izradu izvješća o stanju u prostoru,

-       vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru njegovih ovlasti,

-       pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

-       pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,

-       druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

    

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.