Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

 

 

 

 

Kontakti

 

 

 

Zavod za prostorno uređenje
Međimurske županije

Ruđera Boškovića 2.

tel:040 374 242

fax:040 374 247

 

 

 

 

     

Ravnateljica Zavoda
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.

tel: 040 374 007

 

 

 

     

Stručni savjetnik
Jadranka Grgan-Makovec, dipl.ing.arh.

tel: 040 374 241

 

 

 

     

Stručni suradnik

Goran Erent, dipl.ing.arh.

tel: 040 374 080

 

 

 

     

Administrativni referent

Martina Gotal, univ.bacc.oec.

tel: 040 374 242

 

 

 

     

Stručni suradnik

Marta Turk, mag.ing.arch.

tel: 040 374 257

 

 

 

     

Stručni suradnik

Ivica Peršić, mag.ing.aedif., mag.ing.geoing.

tel: 040 374 078

 

 

 

     

Stručni suradnik
Josip Črep, mag.geogr.

tel: 040 374 024