Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

 

 

Pravo na pristup informacijama

 

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • poštom na adresu: Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
  • na broj faksa: 040/374-247
  • na adrese elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • donijeti osobno u Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, od ponedjeljka do četvrtka od 8:00 do 15:00 sati te u petak od 08:00 do 13:00 sati.

 

Službenik za informiranje: Martina Gotal, univ.bacc.oec.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 040/374-242.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 12/14. i 15/14.

 

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Katalog informacija Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije

 

Obrasci za pristup informacijama:

http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/

 

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - CSV