Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

 

Zaštita osobnih podataka

 

Na temelju odredbe članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (SL.L. 119, od 4.5.2016.), a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018.), ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije imenovala je službenicu za zaštitu osobnih podataka.

 

Službenica za zaštitu osobnih podataka je Martina Gotal, univ.bacc.oec.

 

 

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

 

Pravilniko prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka