Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

 

 

OPĆINA / GRAD

 

NAZIV PLANA SLUŽBENI GLASNIK
BELICA DPU Gospodarske zone i mješovite, stambeno - gospodarske zone u Belici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 13/06.
BELICA DPU Gospodarske zone Sjever i dijela stambenog područja u Belici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/04.
BELICA DPU Gospodarske zone u jugozapadnom dijelu Belice "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/07.
BELICA DPU Gospodarske zone u jugozapadnom dijelu Belice - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/07. i 11/14.
BELICA DPU područja Berek i Sirčeva lokva u Gardinovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/00.
BELICA DPU Područja Travnik - Sjever u Belici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/00.
BELICA DPU Područja Travnik - Zapad u Belici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/00.
BELICA DPU Područja Travnik - Zapad u Belici - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/00. i 8/07.
BELICA DPU Zapadnog dijela ulice N.Š. Zrinski u Belici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/00.
BELICA DPU Zapadnog dijela ulice N.Š. Zrinski u Belici - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/00. i 7/14.
ČAKOVEC DPU "Privredne zone uz Zagrebačku ulicu" u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 1/96.
ČAKOVEC DPU Blok 1 - Čakovec "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 1/01.
ČAKOVEC DPU Blok 1 - Čakovec - I.ID "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 1/01. i 14/09.
ČAKOVEC DPU Blok 1 - Čakovec - II.ID U IZRADI
ČAKOVEC DPU Centar Ivanovec "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/11.
ČAKOVEC DPU Gospodarska zona istok - Pustakovec U IZRADI
ČAKOVEC DPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 1/11.
ČAKOVEC DPU Kompleksa baptističke crkve i pastoralnog centra u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 5/96.
ČAKOVEC DPU Martane - istok u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 6/00.
ČAKOVEC DPU Mihovljan - Športska "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 1/02.
ČAKOVEC DPU Mihovljan - Športska - I.ID. "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 1/02. i 6/07.
ČAKOVEC DPU Mihovljan - Športska - II. ID U IZRADI
ČAKOVEC DPU područja Brezje u Mihovljanu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 10/07.
ČAKOVEC DPU Područja oko Policijske uprave u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/03.
ČAKOVEC DPU Područja oko Policijske uprave u Čakovcu - I. ID "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 6/98. i 4/11.
ČAKOVEC DPU Prostora vojarne u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/11.
ČAKOVEC DPU Romskog naselja Kuršanec "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/06.
ČAKOVEC DPU Slemenice "pod Jalšom" "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 3/04.
ČAKOVEC DPU Uličnog poteza zapadnog dijela Trga Eugena Kvaternika u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/98.
ČAKOVEC DPU Uličnog poteza zapadnog dijela Trga Eugena Kvaternika u Čakovcu - I. ID "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/98. i 3/09.
ČAKOVEC DPU Uska ulica - Čakovec "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 9/05.
ČAKOVEC DPU Vojni vrtovi - sjever u Čakovcu "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 6/00.
ČAKOVEC DPU Vojni vrtovi – sjever, II etapa U IZRADI
ČAKOVEC DPU Zapadnog dijela naselja Ivanovec "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 9/10.
ČAKOVEC DPU Zapadnog dijela naselja Savska Ves U IZRADI
ČAKOVEC DPU Zavrtna ulica Ivanovec "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 9/10.
DEKANOVEC DPU dijela stambenog područja - Zapadni dio Dekanovca "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/14.
DOMAŠINEC DPU Mješovite i centralne zone Domašinec U IZRADI
DOMAŠINEC DPU poduzetničke i športske zone Domašinec - Turčišće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/03.
DOMAŠINEC DPU Stambeno poslovne zone Turčišće U IZRADI
DONJA DUBRAVA DPU Gospodarske zone "Sjeveroistok" Donja Dubrava "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/09.
DONJA DUBRAVA DPU Gospodarske zone "Sjeveroistok" Donja Dubrava - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/09. i 17/11.
DONJA DUBRAVA DPU naselja Roma u Donjoj Dubravi "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/04.
DONJI KRALJEVEC DPU dijela gospodarske (industrijske) zone sjever u Donjem Kraljevcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/03.
DONJI KRALJEVEC DPU dijela gospodarske (industrijske) zone sjever u Donjem Kraljevcu - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/03. i 5/06.
DONJI KRALJEVEC DPU dijela gospodarske (industrijske) zone sjever u Donjem Kraljevcu - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/03., 5/06. i 14/11.
DONJI KRALJEVEC DPU dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/02.
DONJI KRALJEVEC DPU dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/02 i 9/14.
DONJI KRALJEVEC DPU dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu - II.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/02, 9/14. i 14/17.
DONJI KRALJEVEC DPU dijela naselja na uglu ulica Gornji Kraj i Ludbreške u Donjem Kraljevcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/13.
DONJI KRALJEVEC DPU poduzetničke zone u Hodošanu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/09.
DONJI KRALJEVEC DPU poduzetničke zone u Hodošanu - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/09. i 15/13.
DONJI KRALJEVEC DPU poduzetničke zone u Palinovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/09.
DONJI KRALJEVEC DPU stambene zone "Hrastek" u Donjem Hrašćanu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/05.
DONJI KRALJEVEC DPU stambene zone "Istok" u Donjem Kraljevcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 18/12.
DONJI VIDOVEC DPU Poduzetničke zone - Jug Donji Vidovec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/12.
GORIČAN DPU gospodarske zone Istok - Goričan "Službeni glasnik Međimurske županije" broj   4/07.
GORIČAN DPU gospodarske zone Istok - Goričan - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/07.i 5/12.
GORIČAN DPU poljoprivredno-gospodarske zone istočno od Goričana "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/07.
GORIČAN DPU poljoprivredno-gospodarske zone istočno od Goričana - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/07. i 12/12.
GORIČAN DPU romskog naselja u Goričanu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06.
GORNJI MIHALJEVEC DPU Poduzetničke zone "Krč" u Gornjem Mihaljevcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/06.
KOTORIBA DPU "Poduzetničke zone Jug u Kotoribi" "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04.
KOTORIBA DPU prostora mješovite zone sjeveroistočno od groblja u Kotoribi U IZRADI
MALA SUBOTICA DPU Ulice Ivana Novaka Štefanec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/06.
MALA SUBOTICA DPU "Zone poduzetništva" Mala Subotica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05.
MALA SUBOTICA DPU "Zone poduzetništva" Mala Subotica - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/05. i 10/11.
MALA SUBOTICA DPU dijela Športske ulice u Palovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 16/11.
MALA SUBOTICA DPU romskog naselja Piškorovec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/05.
MALA SUBOTICA DPU romskog naselja Piškorovec - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/05. i 24/10.
MALA SUBOTICA DPU Ulice Zorana Šegovića - Gornje trate Mala Subotica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/12.
MURSKO SREDIŠĆE DPU dijela centra u Murskom Središću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01.
MURSKO SREDIŠĆE DPU dijela Nove ulice u naselju Križovec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/07.
MURSKO SREDIŠĆE DPU dijela privredne zone Jug u Murskom Središću U IZRADI
MURSKO SREDIŠĆE DPU gospodarske zone Brezje - Mursko Središće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 27/10.
MURSKO SREDIŠĆE DPU gospodarske zone Brezje - Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 27/10. i 16/14 .
MURSKO SREDIŠĆE DPU gospodarske zone istočno od D 209 - Mursko Središće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/12.
MURSKO SREDIŠĆE DPU gospodarske zone Peklenica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/08.
MURSKO SREDIŠĆE DPU poslovne zone zapadno od državne ceste D 209 u Murskom Središću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04.
MURSKO SREDIŠĆE DPU privredne zone Mursko Središće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01.
MURSKO SREDIŠĆE DPU privredne zone Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01. i 1/05.
MURSKO SREDIŠĆE DPU privredne zone Mursko Središće - II.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01., 1/05. i 16/14.
MURSKO SREDIŠĆE DPU Ulice Sitnice - Mursko Središće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/06.
MURSKO SREDIŠĆE DPU zone stanovanja i privrede - Istarsko naselje u Murskom Središću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01.
MURSKO SREDIŠĆE DPU zone stanovanja i privrede - Istarsko naselje u Murskom Središću - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01. i 3/03.
NEDELIŠĆE DPU dijela gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/07.
NEDELIŠĆE DPU dijela naselja Dunjkovec - "Ciglenice" "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 19/06.
NEDELIŠĆE DPU dijela naselja Nedelišće - Podzavrtje "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 18/11.
NEDELIŠĆE DPU dijela stambenog područja Slakovec - Zavrtje "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/10.
NEDELIŠĆE DPU dijela stambenog područja uz LC 20014 u Črečanu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/11.
NEDELIŠĆE DPU Gospodarske zone Goričica Nedelišće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/13.
NEDELIŠĆE DPU naselja Parag "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04.
NEDELIŠĆE DPU naselja Parag - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04. i 11/08.
NEDELIŠĆE DPU naselja Parag - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04., 11/08. i 4/11.
NEDELIŠĆE DPU područja "Brezinka" u Slakovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 15/13.
NEDELIŠĆE DPU privredne zone u Nedelišću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/02.
NEDELIŠĆE DPU privredne zone u Nedelišću - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/02. i 2/05.
NEDELIŠĆE DPU privredne zone u Nedelišću - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/02., 2/05. i 15/13.
NEDELIŠĆE DPU sjevernog dijela naselja Nedelišće - "MESAP" i SRC "Sjever" "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 19/06.
NEDELIŠĆE DPU sjevernog dijela naselja Nedelišće - "MESAP" i SRC "Sjever" - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/09.
NEDELIŠĆE DPU sjevernog dijela naselja Nedelišće - "MESAP" i SRC "Sjever" - II.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/11.
NEDELIŠĆE DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - STAVLJEN VAN SNAGE "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/05.
NEDELIŠĆE DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - I.ID - STAVLJEN VAN SNAGE "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/05. i 19/06.
NEDELIŠĆE DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - II.ID - STAVLJEN VAN SNAGE "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/05., 19/06. i 4/11.
NEDELIŠĆE DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - III.ID - STAVLJEN VAN SNAGE "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/05., 19/06., 4/11. i 15/13.
NEDELIŠĆE DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - IV.ID - STAVLJEN VAN SNAGE "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/05., 19/06., 4/11., 15/13. i 13/15.
NEDELIŠĆE DPU stambeno područje naselja Slakovec - Gornji kraj - Gobanček "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/10.
OREHOVICA DPU "Križopotje" u Orehovici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 18/11.
OREHOVICA DPU dijela Gospodarske zone Međimurje - južno od ceste D 20 U IZRADI
OREHOVICA DPU područja Štuk u Orehovici U IZRADI
OREHOVICA DPU Romskog naselja Orehovica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06.
OREHOVICA DPU Romskog naselja Orehovica - I.ID U IZRADI
OREHOVICA DPU sjevernog dijela naselja Podbrest U IZRADI
PODTUREN DPU "Mali vrti" u Novakovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 29/10.
PODTUREN DPU centra u naselju Sivica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/06.
PODTUREN DPU gospodarske zone u Podturnu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/10.
PODTUREN DPU izdvojenog građevinskog područja naselja Podturen - romskog naselja Lončarevo "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05.
PODTUREN DPU izdvojenog građevinskog područja naselja Podturen - romskog naselja Lončarevo - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05.i 29/10.
PODTUREN DPU poslovne zone u Sivici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 13/04.
PODTUREN DPU Poslovne zone u Sivici - II. faza "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/10.
PODTUREN DPU sportsko - rekreacijskog centra Novakovec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/03.
PODTUREN DPU stambene zone u Celinama "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/04.
PODTUREN DPU stambeno - poslovne zone uz školu u Podturnu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/00.
PODTUREN DPU stambeno - poslovne zone uz školu u Podturnu - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/00. i 3/03.
PODTUREN DPU stambeno - poslovne zone uz školu u Podturnu - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/00., 3/03. i 4/08.
PODTUREN DPU stambeno - poslovne zone uz školu u Podturnu - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/00., 3/03., 4/08. i 12/11.
PRELOG DPU dijela centra u Prelogu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 16/12.
PRELOG DPU dijela centra u Prelogu - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 16/12. i 18/14.
PRELOG DPU dijela centra u Prelogu - II. ID U IZRADI
PRELOG DPU dijela centra u Prelogu - Istok "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 17/08.
PRELOG DPU dijela naselja Jug - Prelog "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04.
PRELOG DPU dijela naselja Jug - Prelog - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04. i 5/09.
PRELOG DPU dijela naselja Jug - Prelog - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04., 5/09. i 5/13.
PRELOG DPU dijela naselja Jug u Prelogu - III.ID. U IZRADI
PRELOG DPU gospodarske zone u Prelogu - Sjever "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/06.
PRELOG DPU gospodarske zone u Prelogu - Sjever - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/06., 3/04., 3/07. i 5/07.
PRELOG DPU gospodarske zone u Prelogu - Sjever - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/06.,3/04., 3/07., 5/07. i 17/11.
PRELOG DPU gospodarske zone u Prelogu - Sjever - III.ID. "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/06., 3/04., 3/07., 5/07., 17/11. i 5/13.
PRELOG DPU gospodarske zone u Prelogu - Sjever - IV.ID. "Službeni glasnik Međimurske županije" broj   1/06., 3/07., 5/07., 17/1.1, 5/13. i 8/14.
PRELOG DPU gospodarske zone u Prelogu - Sjever - V.ID. "Službeni glasnik Međimurske županije" broj   1/06., 3/07., 5/07., 17/1.1, 5/13., 8/14. i 4/15.
PRELOG DPU gospodarsko-stambene zone Draškovec-Hemuševec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04.
PRELOG DPU područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 22/08.
PRELOG DPU područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec - I.ID. "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 22/08. i 20/13.
PRELOG DPU područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec - II.ID. "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 22/08., 20/13. i 9/16
PRELOG DPU proširenja industrijske zone u Prelogu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/05.
PRELOG DPU proširenja industrijske zone u Prelogu - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/05. i 3/07.
PRELOG DPU proširenja industrijske zone u Prelogu - II.ID. "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/05., 3/07. i 8/14.
PRELOG DPU sportsko-rekreacijske zone Prelog "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13.
PRELOG DPU sportsko-rekreacijskog centra južno od Ulice Matije Gupca - Prelog "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10.
PRELOG DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/05.
PRELOG DPU stambene zone u Hemuševcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/06.
PRELOG DPU stambene zone u Otoku - zapad "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/05.
PRIBISLAVEC DPU "Područja 1" u Pribislavcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 19/13.
PRIBISLAVEC DPU "Područja 9" u Pribislavcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/13.
PRIBISLAVEC DPU br. 9 - Gospodarsko-stambena zona Istok u Pribislavcu U IZRADI
PRIBISLAVEC DPU Gospodarsko - stambene zone "C" Pribislavec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04.
PRIBISLAVEC DPU Gospodarsko - stambene zone "C" Pribislavec - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04. i 4/05.
PRIBISLAVEC DPU Gospodarsko - stambene zone "C" Pribislavec - II.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04., 4/05., i 6/09.
PRIBISLAVEC DPU Gospodarsko - stambene zone "C" Pribislavec - III.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04., 4/05., 6/09. i 14/15.
PRIBISLAVEC DPU romskog naselja u Pribislavcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/05.
PRIBISLAVEC DPU romskog naselja u Pribislavcu - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/05. i 29/10.
SELNICA DPU gospodarske zone u Selnici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04.
SELNICA DPU područja "Bukovčak" u Selnici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07.
SELNICA DPU područja "Bukovčak" u Selnici - I.ID  
SELNICA DPU područja "Štučec" u Selnici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13.
SELNICA DPU područja centra u Zebanec Selu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07.
SELNICA DPU u Gornjem Zebancu (“Pri stezaj”) U IZRADI
STRAHONINEC DPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 21/09.
STRAHONINEC DPU stambenog područja uz Ulicu M. Kovača u Strahonincu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/01.
STRAHONINEC DPU stambenog područja uz Ulicu M. Kovača u Strahonincu - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/01. i 10/05.
SVETA MARIJA DPU gospodarske zone "Buzovica" na području naselja Sveta Marija "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/05.
SVETA MARIJA DPU gospodarske zone "Buzovica" na području naselja Sveta Marija - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/05. i 11/05.
SVETI JURAJ NA BREGU DPU gospodarske zone i dijela stambenog područja u Brezju "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/07.
SVETI JURAJ NA BREGU DPU područja Šmernica u Brezju "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/03.
SVETI JURAJ NA BREGU DPU područja Šmernica u Brezju - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/03. i 13/06.
SVETI MARTIN NA MURI DPU gospodarske zone Sveti Martin na Muri "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05.
SVETI MARTIN NA MURI DPU gospodarske zone Sveti Martin na Muri - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/08.
SVETI MARTIN NA MURI DPU gospodarske zone Sveti Martin na Muri - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05, 20/08., 13/15. i 17/15.
SVETI MARTIN NA MURI DPU gospodarske zone Sveti Martin na Muri - II. DIO "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/10.
SVETI MARTIN NA MURI DPU Murske ulice u Svetom Martinu na Muri "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8A/10.
SVETI MARTIN NA MURI DPU Ulica hrvatskih branitelja - Sveti Martin na Muri "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/07.
SVETI MARTIN NA MURI DPU gospodarske zone Sveti Martin na Muri - I. dio - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05, 20/08., 13/15., 17/15. i 7/16.
SVETI MARTIN NA MURI DPU "Gospodarske zone Sveti Martin na Muri" - I. dio" - IV. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 20/08., 13/15., 17/15., 7/16. i 15/17.
ŠENKOVEC DPU dijela ulice Ksajpa "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/99.
ŠENKOVEC DPU područja "Pitomača" u Šenkovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/04.
ŠENKOVEC DPU područja "Pitomača" u Šenkovcu - I.ID U IZRADI
ŠENKOVEC DPU sportsko-rekreacijskog parka "Gorčica" u Šenkovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/00.
ŠENKOVEC DPU stambenog naselja Dolec u Šenkovcu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/99.
ŠENKOVEC DPU stambenog naselja Dolec u Šenkovcu - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/00.
ŠENKOVEC DPU stambenog naselja Dolec u Šenkovcu - II.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10A/05.
ŠENKOVEC DPU stambenog naselja Dolec u Šenkovcu - III.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 11/06.
ŠENKOVEC DPU stambenog područja "Podcurek" u Ksajpi "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 13/07.
ŠENKOVEC DPU uličnog poteza Marka Kovača Šenkovec "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/98.